I åratal har människan intresserat sig för övernaturliga ting. Den som bekänt sig som troende inför gud har därmed fått en säker plats vid hans altare i efterlivet. En tröst om att det finns något mer efter att människans tid på jorden är över, ett himmelrike vars stora portar väntar på att öppnas när din tid är kommen. Det här är något som kristna barn får vetskap om under sin uppväxt.

Det man också får kännedom om är att en del andar stannar kvar på jorden istället för att ta sig vidare till andra sidan. Ibland händer det även att somliga utav dem blir onda andar som kan tendera till att spöka eller ställa till med hyss i sina gamla bostäder, på kyrkogårdar eller andra, ofta äldre byggnader. Ofta rör det sig om mentalsjukhus, lador eller andra offentliga platser som kan ha varit betydelsefulla för den som gått bort.

Varför somliga andar väljer att stanna kvar på jordelivet är något människan upplever både mystiskt, spännande och en aning skrämmande. Samtidigt finns det en fascination kring detta ämne vilket gör att många som känner sig mottagliga för andar vill lära sig att förstå mer om det okända och bestämmer träffar där seanser anordnas så att alla de som vill får möjligheten att bekanta sig med det spirituella livet som väntar människan efter döden. Dessa event anordnas ofta av medium runt om i landet.

Kanske är det på grund av fascinationen för det okända som människan har en sådan starkt tilltro till efterlivet. Att tro på andlighet har givetvis en koppling till den kyrkliga seder och berättelser som många hört sedan barnsben. När man ger sig kännedom om andarnas existens får man en slags bekräftelse på den kristna religionens beståndsdelar. Det finns en tid på jorden och när tiden är kommen finns det även en tid efter döden, precis som man blivit lovad.