Det finns många böcker som kretsar kring kyrkan och andligheten. Några större böcker som blivit mycket omtyckta för det är bland annat “Det inre ljuset” av Thomas Kelly och Owe Wikström, “Andliga övningar och tio brev” av Ignatius Av Loyola, “I allt älska och tjäna : Ignatius av Loyolas andliga övningar i världen av idag” av Dean Brackley och “Vägar till glädje” av Richard Foster.

Det inre ljuset

Det här är en riktig klassiker för många kristna religiösa då boken handlar om att hitta sin gemenskap mellan sig själv och gud för att få en andlig vägledning i livet. Boken hjälper en att se anden och herren i ens vardag och hur de för en framåt åt rätt riktning i livet.

Andliga övningar och tio brev

Andliga övningar och tio brev är en bok som handlar om brev från Ignatius till Jesuiter med avseende för att ge en god andlig vägledning i människans vardag. Boken är mycket omtyckt och har blivit klassificerad som en klassiker inom den spirituella bokgenrens värld.

I allt älska och tjäna : Ignatius av Loyolas andliga övningar i världen av idag

Boken medför en hel del andliga övningar för att få bättre grepp om spiritualiteten och att komma närmare gud men även sig själv i en samtid som den här. Precis som titeln lyder beskriver författaren hur Ignatius visdomsord om att älska och tjäna gud i allt hjälper oss än idag.

Boken räknas som en mindre klassiker.

Vägar till glädje

I Fosters bok “Vägar till glädje” får man ta del av andlig vägledning inom modern tid där man predikar om att den rätta vägen för att nå glädje är livet är genom den kristna. I boken belyser man 3 större huvudämnen som är meditation, bön, fast och studier. Lever man upp till dessa menar Foster att man kommer komma närmare sig själv men även herren.