För den som är religiös eller har ett starkt intresse för religion och framförallt kristendom, finns det många bra böcker som kan späda på fascinationen kring historien bakom den kristna tron och kyrkan. Som de flesta redan vet är bibeln den viktigaste boken för religionen, då det är den heliga skriften. Men det finns många andra böcker som har spännande visioner och berättelser kring kyrkan och hur religionen dök upp.

En bok som berättar just om kyrkans historia och hur den blev en symbol i samhället är “Kyrkan och riket” av Giorgio Agamben. Boken utspelar sig i Notre dame, Paris, och kan snarligen räknas som ett tal eller en analys om hur kyrkan bör ta till vara på sin predikan om religionen. Boken är en uppmaning om att inte glömma bort vad religionen egentligen står för.

För den som är intresserad av religionens och kyrkans historia samt betydelse för samhället, ända så långt bak i tiden som apostlatid till medeltiden är “Den tidiga kyrkans historia” av Henry Chadwick en riktig fullpott. Här får man lära sig om hur kristendomen exploderade och tog en enorm spridning över flera länder och olika folkslag. En bok om hur människan kom att älska en religion som skulle bli värd att dö för.

Är man istället intresserad av läsa något som påminner om bibeln själv, men snarare handlar om att skapa frågeställningar, lära sig böner och få ett brett eller bredare kristet verktyg, är “Kyrkans förbön” av Martin Modéus det bästa alternativet. Med hjälp av boken öppnar man fler vyer och ett filosofiskt tänkande kring religionen vilket gör att många intressanta diskussioner tar vid. Ofta går denna bok att hitta i kyrkan då den kommer väl till hands i samband med kyrkliga församlingar där man ska fundera och samtala kring viktiga och stora frågor som kretsar kyrkan och livet på och efter jorden.