Ett av de största mysterium som funnits i åratal är vad som händer när man dör. Vid de flesta religionerna tror man på ett liv efter döden, men trots det känner vissa människor sig vilseledda och osäkra på vad som egentligen stämmer. Man kan aldrig med säkerhet veta vad som väntar en när man väl har gått bort.

Utbudet av böcker som handlar om livet efter döden är därför stort. Det är en fråga många som människor har grubblat över någon gång under sin livstid. Några större böcker är bland annat “Efter livet levande : Oförklarliga upplevelser” av Solveig Almqvist, “Om livet efter döden” av Rudolf Steiner samt “Efter livet? : tro och vetande om livet och döden”av Carol Neiman och Emily Goldman.

“Om livet efter döden” är en bok som innehåller 12 olika föredrag som får läsaren att tänka om och fundera mer kring nya frågor som man tidigare kanske aldrig har tänkt på. Det är en bok som riktar sig främst till unga vuxna och ger en möjlighet att själv få tid till att funderar och besvara frågor som inte alltid kan kännas så självklara.

“Efter livet levande: Oförklarliga upplevelser” uppmanar istället om det andeliv som sägs finnas för de som väljer att stanna kvar på jorden trots att de gått bort. Författaren har valt att belysa ett urval berättelser från övernaturliga händelser hon själv varit involverad i.

“Efter livet? Tro och vetande om livet och döden” är en bok som valt att faktabasera sig på människors nära-döden upplevelser, frågeställningar och alla världens religioners syn på efterlivet. Boken är välskriven och ger läsaren möjligheten att kunna se skillnad på vad man vet och vad man tror, när det kommer till att ens tid på jorden har nått sitt slut. En vacker bok med illustrationer som tar läsaren ända bak till forntiden.