David Media

David Media6

David Media har sedan starten år 2000 målmedvetet prioriterat produktion av resursmaterial för kyrkans tillbedjan och gudstjänstliv i form av skivor, video, DVD, noter och böcker. Vi arrangerar även den årliga konferensen Lovsång tillsammans med Team med Uppdrag.

Vi arbetar över samfundsgränserna för att ge kyrkan del av den musikaliska variation och rikedom som finns i de olika sammanhangen. Vi är ett musikförlag och ett skivbolag som förutom vår egen utgivning även distribuerar ett antal utländska bolags produkter i Sverige.