Libris Förlag

Librisloggan

Libris Förlag ger främst ut böcker med anknytning till kristen tro, men har även utgivning av mer allmän karaktär. Deras breda utgivning omfattar bland annat populär- och fackteologi, andaktsböcker och bibelhandböcker, skönlitteratur, biografier, livsberättelser, populärpsykologi liksom böcker för barn och unga.