Marcus Förlag

Marcus7

Marcus Förlag är ett imprint till Litzon Press Förlags AB (org nr 556196-2910) och ger ut böcker om existens, tro och liv på kristen grund. I utgivningen finns biografier, livsberättelser, populärpsykologi, teologi, Bibeln, pedagogiskt material, noter och musik. Utgivningen präglas av nytänkande till form och innehåll och omfattar 30-talet titlar på år. Förlaget är fristående och privatägt. Lager och distribution finns i Örebro och redaktion och utvecklingsavdelning på Norra Älvstranden i Göteborg.